www.homebag.bg

Пловдив

Асеновград

Санират детска градина и две училища в Асеновград

По проекта Общината очаква финансова помощ за саниране на още две детски заведения. Това са ОДЗ „ Зорница” и детска градина „Пролет”. Там ремонтите обаче ще с забавят, тъй като обществената поръчка се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията.

Култура

България

Шоу

Здраве

Уикенд

Спорт

Top