Авторските права в интернет: Как да се защитим?

Авторско право в Интернет

Актуалната в последните години тема за защита на авторското право в Интернет е много разнолика в зависимост от целите, които преследва съответният сайт. Адвокат Атанас Костов, който е специалист по авторското право и търговската марка, споделя как да се защитим от кражба в интернет пространството, както и какви мерки да вземем, ако станем жертви на плагиатство.

При информационните сайтове нещата са доста сложни, защото новините, данните и сведенията не са защитени от закона. Една статия, която представя виждане за дадено обществено събитие не подлежи на авторски права. В същото време едно есе или стихотворение, публикувано в литературен вестник, дори под формата на онлайн медия, вече е обект на авторско право.

Има няколко варианта, за да защитите данните в сайта си. Първият вариант е още при разработването на сайта Х да се сключват договори с разработчиците, в които се възлага цялата фукционалност, дизайн, съдържание на сайта и т.н.  Ако в даден момент част от този сайт е взаимстван, на базата на тези  договори съответната част може да бъде противопоставена на плагиата.

Това се случва чрез т.нар. „приемно-предавателни протоколи“, които са неизменна част от въпросния договор и предават цялото съдържание на сайта. Ако някой реши, че ще вземе информация без разрешение, всички тези договори му се противопоставят. Те обикновено се заверяват нотариално, въпреки че това не е задължително изискване. Задължително обаче е под тези договори да има настъпило плащане по банков път, за да може да се докаже, че споразумението е сключено в съда.

Другият вариант за защита влиза в сила, когато сайтът е готов изцяло. Тогава той може да бъде защитен в Аmerican copyright office – ведомство, което се намира в САЩ.. То е базирано на т.нар. Бернска конвенция. Тя обхваща 156 страни, включително и България. Тя защитава литературните произведения, като се приема, че софтуерните произведения също са такива.

Даденият сайт плаща такса и така получава защита във ведомството. Сумата е много атрактивна и предпазва от бъдещи главоболия. Допълнителен плюс е, че всеки един текст се вписва в библиотеката на конгреса, която е най-богатата в световен мащаб. С издаденото удостоверение от ведомството може да водите дела във всичките 156 държави. Напоследък тази услуга започва да печели популярност и у нас, коментира адвокат Костов.

Авторско-правната защита винаги се обвързва с марките. Самият домейн също трябва да бъде обект на търговска марка. В 21 век съществуват т.нар. интернет предприемачи. Те търсят добри електронни бизнеси, които не са защитени, регистрират ги като марки и на базата на тези марки атакуват. Когато станат собственици на марката, те са свободни да атакуват домейна и да изнудват за материални средства.

Освен това те създават и т.нар. огледални сайтове – пренасочват трафик от вашия сайт към техния, след което тнемат аудитория чрез по-добра оптимизация. Затова притежанието на марката е много важно, тя е инструментът чрез който могат да се решават спорове по търговски марки и домейни.

 

 

Подобни статии

Top