Адвокати протестират в Деня на конституцията

Адвокати от цялата страна ще излязат днес пред Съдебните палати в подкрепа на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, който защитава правата на адвокатите, както и на техните клиенти.

Един от най-коментираните и атакувани текстове е новата редакция на чл. 24, ал. 1 от Закона за адвокатурата. Той определя, че упражняването на адвокатската професия е дейност по възлагане от клиент. Това изисква не само познаване на закона и притежаване на нужния опит за консултиране и съветване на клиента по различни правни въпроси, но и практическо упражняване на дадените по закон на клиента права.

Протестът на адвокатите съвпада с Деня на Конституцията. 16 април е денят, в който през 1879 година първото Велико Народно събрание приема Търновската конституция. Тя определя структурата и компетенциите на висшите държавни органи – монархически институт, парламент, правителство, както и основните права, свободи и задължения на българските граждани.

16 април е обявен за професионален празник на българските юристи и съдебни служители с Решение на Министерския съвет от 12 март 1991 година.

Подобни статии

Top