Акредитират асеновградската болница

Асеновградската болница започва нова процедура по акредитация. Това става ясно от докладна записка, внесена в Общинския съвет в Асеновград за предстоящото на 27 януари заседание.

Тъй като срокът на предишната акредитация на здравното заведение изтича, трябва да се стартира нова процедура, става ясно от обяснителната записка към докладната. За целта трябва да се извърши акредитация на цялостната медицинска дейност на МБАЛ Асеновград ЕООД, на отделни медицински и други дейности, както и за следдипломно практическо обучение на студенти и специализанти.

След като съветниците гласуват предложението управителят д-р Иван Червенков трябва да назначи комисия по самооценка, която да извърши проверки, анализи и оценяване на критериите и показателите на всеки модул, по който лечебното заведение ще бъде акредитирано и да изготви доклад, който да бъде обсъден на февруарската сесия.

Досега акредитационната оценка на МБАЛ Асеновград бе много добра. Тя бе издадена за 4-годишен период.

Top