Актуализират адресите завърналите се от чужбина пловдивчани

Във връзка с организацията на предстоящите през есента на 2015 г. местни избори общинска администрация Пловдив уведомява гражданите с постоянен адрес в гр. Пловдив, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина, че в срок не по-късно от 10.04.2015 г. (6 месеца преди датата на произвеждане на местните избори) е необходимо да заявят промяната на настоящия си адрес в районната администрация, по реда на чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.

След този срок, гражданите с настоящ адрес извън Република България, въпреки че имат постоянен адрес в гр. Пловдив, ще бъдат включени в списъка на заличените лица и няма да имат възможност да упражнят правото си на глас на местните избори.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс (ИК) право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл. 396 от ИК е:

–          български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

–          български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България.

Лицата с настоящ адрес в чужбина са извън категорията на лицата, които имат право да избират общински съветници и кметове  на местните избори през есента на 2015 г.

В тази връзка се призовават жителите на Община Пловдив, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина, да извършат проверка в районните администрации за актуалността на настоящия си адрес.

 

 

Подобни статии

Top