Античният театър ще има кафене по „Красива България“?

Кафене и информационен център на Античния театър, център за настаняване от семеен тип и ремонт на ЦДГ „Весела“ са проектите, по които общината възнамерява да кандидатства пред проект „Красива България“ тази година. Администрацията е внесла идеите за одобрения в Общинския съвет.

300 хиляди лева струва всеки от трите проекта, като общината очаква половината от средствата от „Красива България“, а останалите трябва да осигури в общинския бюджет за следващата година.

 

Подобни статии

Top