Апелативният съд се отчита за 2015-та година

Събрание за обсъждане на годишния доклад за дейността на Апелативен съд и окръжните съдилища в съдебния район за 2015 г. ще се състои днес от 11.00 часа, в зала №1 на Апелативен съд /втори етаж на Съдебната палата/.

Гости на събранието ще бъдат членовете на Висшия съдебен съвет Галя Георгиева, Светла Петкова, Даниела Костова,  Мария Кузманова и Румен Боев, зам.-председателят на Върховният касационен съд Дария Проданова и инспектор в Инспектората на ВСС Игнат Георгиев.

През 2015 г. в Пловдивския апелативен съд са постъпили общо 2160 дела, разгледани са 2313 бр., а са приключени 2003 дела. 87% от делата се приключили в тримесечен срок.

Подобни статии

Top