АПИ пусна поръчка за надлез по пътя Калояново – Хисаря

greda_nadlez_ilystration

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за проектиране и доизграждане на надлез и пътна варианта в участъка от км 15+650 до км 17+192 от пътя Калояново – Хисаря.

Предвижда се проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“, индикативната стойност е 3,2 млн. лева без ДДС.

С изграждането на надлеза над жп линията Пловдив – Карлово ще се премахне съществуващият жп прелез на третокласния път в участъка между Хисаря и село Черничево.

Реконструкцията и изграждането на съоръжението стартира през 1988-1990 година. Изградени са насипи зад устоите на надлеза и част от трошенокаменната основа на пътната конструкция. През 1990 година строителството на обекта спира поради липсата на средства.

През 2000 година работата е подновена, но поради промени в нормативната уредба за проектиране на съоръжения е възложено изготвянето на нов технически проект за надлеза с пътна варианта в участъка от км 15+600 до км 17+192 и парцеларен план за отчуждаване на имоти.

През 2005 година работата на обекта отново е преустановена поради липсата на средства.

Бъдещият изпълнител на обществената поръчка ще трябва да извърши необходимите проучвателни работи, обследване и изпитване на съществуващия строеж и да изготви технически проект за цялостно доизграждане на обекта.

Ремонтно възстановителните и довършителните работи ще бъдат изпълнени по съществуващата стоманобетонова конструкция на жп надлеза.

Срокът за изпълнение на поръчката е 360 дни. Кандидатите могат да подават оферти до 17 часа на 14 декември тази година. Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top