АПИ: Ремонтът на пътя Поповица – Асеновград не е завършил

Ремонтът на третокласния път III-804 Поповица – Асеновград не е завършил и при изпълнението на обекта ще се приложат необходимите технически решения, с които ще се осигури необходимото отводняване на пътното платно.

В момента със средства от бюджета на АПИ се извършва превантивният ремонт на близо 18 км от път III-804 Поповица – Асеновград в участъка от км 0 до км 17+885.

Инвестицията е за близо 8 млн. лв. Целта е осигуряване на безопасно пътуване по третокласния път, който не е ремонтиран повече от 35 години.

Отсечката се ремонтира чрез „студено рециклиране“ – съвременна технология за ремонт на пътните настилки, позволяща ефективно и екологично изпълнение чрез използване на пластове от съществуващата настилка.

Предвидено е попълване на банкети, почистване на земни окопи, полагането на хоризонтална маркировка, нови пътни знаци и др.

Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнениe поради изказаните от кметовете на Болярци и Садово некоректни опасения, че предприетият ремонт ще доведе до наводняване на къщите край пътя.

 

Подобни статии

Top