Археологът Елена Божинова: Злато и желязо са добивани край връх Драгойна (СНИМКИ)

40 нови археологически обекта – от времето на новокаменната епоха до османския период, откриха археолозите от пловдивския Археологически музей при последната си експедиция в района на връх Драгойна в Родопите. В тях са живели хора, които са се препитавали от рудодобив. Археолозите предполагат, че в рудниците в този район са добивани злато, желязо и други полиметални руди.

Елена Божинова бе ръководител на експедицията. Пред DCNEWS тя разказа за най-новите открития на археолозите.

– Г-жо Божинова, какво открихте при проучванията си в местностите край връх Драгойна?

– В края на миналата седмица се върнахме от теренна експедиция в района на рида Драгойна. Това е северната част на Родопите – изключително ценна от археологическа гледна точка. В този район екипът под мое ръководство работи вече 11 години. Правим редовно разкопки на връх Драгойна, където е най-голямата регистрирана в момента тракийска крепост в България с много дълъг период на обитаване и изключително добра запазеност на структурите.

– Какво открихте?

– Наред с археологическите разкопки се прави и археологическо издирване или картиране на недвижими културни ценности. Това означава покриване на една огромна площ, без да се нарушава, без да се навлиза в пластовете, за да могат да се регистрират всички видове следи от човешка дейност по терена. Това е третата поред подобна експедиция и реално вече заключихме една доста голяма територия. През 2006-та до 2009-та година бяха покрити землищата на селата Искра, Буково, Брягово и Драгойново, а сегашната ни експедиция покри землищата на селата Воден и Езерово.

След откриването на известния Езеровски пръстен през далечната 1912-та година, археолози не са влизали в този район, нито преди това. И на практика ние бяхме абсолютни пионери в този район. Регистрирахме 40 нови обекти от времето на новокаменната епоха до османския перидо. Изключително интересни обекти, едно много мощно обитаване от периода на късната античност – IV – VI век. От този период се проучва една крепост над село Драгойново от екипа на доц. Джамбов от Пловдивския университет.

Новите резултати: множество селища с укрепления от този период по целите северни склонове на целия рид, предполагат поне според нас рудодобив, който е привлякъл хората. Наличието на руди в района се знае и до ден днешен се експлоатира връх Аида. Смятаме, че тези руди са причината тук да бъде този мощен център, който е съществувал на връх Драгойна. Това е един много могъщ център с контакти с Микена, много ранни, още във II-то хилядолетие пр. Хр. Предполагаме, че неговото могъщество се дължи на много рудни залежи и добиви.

– Какви рудни залежи?

– Тепърва ще мислим и ще се консултираме с геолози. Има данни за злато в района, полиметални руди, за желязо. Възможно е различни метали да са добивани.

– А какви селища има там?

– Селищата са от епохата на VI хилядолетие пр. Хр. до ХVI – ХVIII в. За този период има голяма динамика в селищната система. Тя се дължи на различни климатични промени и особености, политическата ситуация, бита и културата на населението и те са се променяли. Примерно в най-ранната история –VI – V хилядолетие пр. Хр., селищата са били разположени в ниската част на района, в близост до р. Марица, до реките, в ниското, а в бронзовата епоха е била завладяна за първи път почти цялата планинска част, тъй като тогава вероятно развитият рудодобив, като един значителен поминък на траките, ги е накарал да влязат в планинската част на района.

Тогава се обитават най-високите върхове, крепостите са по високите върхове. Вече в по-късния период на късната античност и Средновековието, отново се слиза в най-високите върхове в по-ниското, предпланинските райони и полите на планината.

В римския период ситуацията е подобна на праисторията – в ниските райони. Тази част е в центъра на Римската империя, спокойна, нямат нужда от естествено укрепени места, както и климатът е по-топъл, водите са по-ниски и това им позволява да заселят равнинната част.

 

Подобни статии

Top