Архитекти и студенти предлагат идеи за Пловдив

Започват изложбите фотографски срещи в Пловдив

Резултатите от Българо-френското ателие:„Иновативна градска трансформация чрез архитектурно наследство и култура“ ще бъдат официално представени днес в Балабановата къща в Пловдив.

Ателието бе реализирано в Пловдив в периода 28.10-02.11.2016 г. Темата му се вписва в клъстер „Градски мечти“ в проектната платформа „Трансформиране“ от програмата на „Пловдив 2019“. Това е платформата, която разработва нови подходи в образованието на младите хора, но също се отнася и до преобразяване и подобряване на градските пространства.

В проекта бяха включени три университета: Висше училище по архитектура „Ла Вилет“ (Париж), Университет по архитектура, сградостроителство и геодезия (София), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (Пловдив), както и Кооперативът „Цветоскоп“. Партньорите подписаха договор за дългосрочно сътрудничество, подкрепен и от Община Пловдив.

Задачата беше включените студенти от специалностите архитектура, урбанизъм и етнология да създадат интердисциплинарни екипи и чрез колективната работа да обменят опит, изследователски методи и практически умения за събиране на сведения (разкази, фото- и видеоматериали и др.) и създаване на база-данни за наследството на Пловдив, имайки предвид активно действащите или позабравени места (Тютюневите складове, Стария град и Капана, кино „Космос“, крайречните пространства …).

Целта на българо-френското ателие бе да предложи на студентите градски терен, за да работят по проблематика, която се отваря към ролята на архитектурата, наследството и културата за развитие на града. Проектът предвиждаше да се събере информация за Пловдив и неговите важни места и тяхната социална и комуникативна функция, като се наблюдават и описват значещите места и архитектурни образци и историите около тях. Това даде възможност да се разработят проекти за тяхната трансформация и представяне пред широка публика.

Създаването на база-данни в рамките на работата в ателието позволи да се разработи телефонно Sity Smart приложение, чрез което градските места, техните изображения и информация за тях да се представят на туристите и на преминаващите през града.

Така в дните на ателието студентите посетиха значими места на град Пловдив, сред които Дом на културата „Борис Христов“, Кино „Космос“, Цар Симеоновата градина, Одеона и Форума, Стария град по маршрут от Римски стадион, Античен театър, храм „Св. Константин и Елена“, къща „Хиндлиян“, крепостна стена „Небет тепе“, Капана, Главната улица (с паметници от местно значение), река Марица.

Участниците в 4-те ателиета: Ателие Тютюнев град; Ателие „Стария град и Капана“, „Улица на занаятите“; Ателие „Кино Космос“ и Ателие „Реката“, след тримесечна работа в периода от ноември 2016г. до януари 2017 г., реализираха 4 урбанистични анализа на град Пловдив в съвместни групи от студентите на трите университета, под ръководството на инициатора и преподавателите и 20 индивидуални проекта.

В ателието участваха 35 студенти, от които 25 от Френското висше училище по архитектура „Ла Вилетс“ и 10 други националности по програма „Еразъм“ на ЕС ( 5 студенти от УАСГ София и 5 студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“ Пловдив). Включиха се и четирима преподаватели от трите университета – доц. Малджиева, доц. Краси Кръстанова, арх. Мария Лопез Диаз и арх. Елена Димитрова.

Организатор на инициативата е дружеството „Цветоскоп“, Франция и още три институции, едната от които е община Пловдив.

Подобни статии

Top