Архитекти предлагат законодателни промени за Тютюневия град - DC news

Архитекти предлагат законодателни промени за Тютюневия град

Лектория с обществена дискусия на тема „Тютюневият град на Пловдив – идентичност, обновяване, приобщаване, спасяване“, ще ще проведе днес в Дома за култура „Борис Христов“ от 16.00 до 20.00 часа. Тя у чест от тазгодишния Архитектурен форум Пловдив 2016,  организиран от Камарата на архитектите – Регионална колегия Пловдив.

Форумът преминава под надслов „Тютюневият  град на Пловдив – идентичност, обновяване, приобщаване, спасяване“ и е в рамките на културния календар на Общината.

Темата  обхваща три от четирите модула на Форума – Архитектурен конкурс, Лектория и Изложба от конкурса.

 

На лекторията днес ще представят своите становища:

1.       Арх. Ива Стоянова, д-р на архитектурните науки

Пропорции: архитектура – намеси – опазване. Примери от съвременното италианско обучение, теория и практика

2.       Арх. Иван Колев, експерт в НИНКН

Изследване на тютюневата индустрия в град Пловдив от края на XIX и началото на XX век

3.       Димитър Лулчев, експерт икономист

Финансиране на дейности по опазване на недвижими културни ценности . Проблеми, възможности, перспективи за промяна

Идеята е събитието да  постави началото на  широка обществена дискусия по темата.

Входът на дискусията  е отворен за всички, които се вълнуват по темата и милеят за опазването на идентичността на Пловдив. Целта е архитекти, представители на общината, собствениците на имоти в района, граждани и общественици на Пловдив  да  почерпят информация за натрупания международен опит по темата, както и икономически модели за успешни инвестиции.

Идеята е да се анализира какви са проблемите на собственици,  държава и общини в опазването на паметниците на недвижимо наследство и защо законите в България не работят ефективно за тяхното съхранение. Впоследствие ще бъдат направени съответните изводи и ще се инициират необходимите законодателни промени.

В свое отворено писмо по повод опожарените тютюневи складове КАБ Регионална колегия Пловдив заявява:

Настояваме за спешни законодателни промени:

–       Да се създадат законови условия за подпомагане на собствениците на сгради паметници на културата от страна на община и държава.

–       Да има законови работещи правила, с които да могат да се конфискуват имоти – недвижими културни ценности, в полза на общината или държавата, когато техните  собствениците не полагат нужните грижи или ги похабяват чрез начина, по който ги ползват.

–       Да се подобри ефективността от работата на държавните и общински контролни органи, отговорни за опазването на културното наследство, които към настоящия момент търпят основателна критика.

Ние се надяваме и предлагаме нашата лектория с обществено обсъждане да стане част  от една каскадна дискусия, включваща всички организирани до този  момент такива срещи, конференции, обсъждания и дебати от  граждански и творчески сдружения, като  в края на годината се проведе  заключителна конференция   под егидата на Фондация 2019, с която  да се обобщат и формулират  ясно:

–       подходящи мерки за опазване, ефективно управление и социализация на Тютюневия град   
–       искания за  конкретни  промени в националното законодателство, касаещо културното наследство. Съвет на Камарата на архитектите в България, Регионална колегия Пловдив 

Подобни статии

Top