Асеновградски библиотекари ще се обучават в Испания и Финландия

Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, Асеновград е един от партньорите  на фондация „Глобални библиотеки – България” по проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +. За кандидатстването по проекта библиотеката, заедно с още 6 общински библиотеки  – в Димитровград, Исперих, Карлово, Самоков и Котел, създадоха консорциум „Модерни библиотеки”.

Проектът с продължителност една година и предвижда участие на библиотечните директори и служители в две обучителни програми в Испания и Финландия – по модерен библиотечен мениджмънт и нови библиотечни услуги. Чрез участието си в проекта библиотечните специалисти ще повишат познанията си по иновативни подходи в управлението и библиотечните услуги,  интерактивните методи за работа с потребителите , ще развият нови умения за работа с местните общности, за разработване на обучителни модули, презентационни умения и лидерство. Библиотечните специалисти ще разработят обучителна програма на български език и ще проведат на обучения за служителите на общинските библиотеки, които не са включени в консорциума.

Успешната реализация на този проект ще даде трайни и устойчиви резултати за модернизирането на общинските библиотеки, които поради своя малък брой, често остават извън полезрението на библиотечния сектор. Повишаването на квалификацията на техните служители ще ги превърне в лидери за промяна на регионално и национално ниво.

Проект е част от цялостната стратегия на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за модернизация, европеизация и интернационализацията на библиотеките в страната. Неговите основни цели са:
– да преодолее изоставането на общинските библиотеки спрямо европейските практики;
– да създаде алгоритъм, по който промяната да продължи в национален мащаб;

Подобни статии

Top