Асеновград кандидатства за 550 хиляди лева

Конкурс за хумор и сатира в Асеновград

Община Асеновград ще канидадства за техническа помощ при подготовката на инвестиционни проекти за новия програмен период – до 2020 година. Проектът за техническа помощ е за безвъзмездно финансиране на стойност до 550 хиляди лева от Оперативна програма „Регионално развитие“.

Проектът предвижда да бъдат разработени готови предложения в пълна степен на проектна готовност, с които общината да кандидатства за финансиране по линия на новата оперативна програма „Региони в растеж“. Разработваните проекти трябва да бъдат включени в съответните интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Те трябва да се впишат в определените от тези планове зони за въздействие.

Част от проектните предложения ще засягат ремонти на уличната мрежа и тротоари. От администрацията декларират, че подземната техническа инфраструктура на тези обекти, е напълно изградена или реконструирана. Там, където това не е направено, ще се финансира от общината.

Даниела Добрева

Даниела Добрева следи новините от Пловдив, Асеновград и региона

Подобни статии

Top