Асеновград подава проекти за 20 милиона лева

Община Асеновград внесе първия проект по оперативна програма „ Региони в растеж”, който е на стойност малко над 7 милиона лева. Парите ще бъдат вложени в облагородяване на един от крайните квартали  в града.

Предвижда се да бъдат изградени спортни и детски площадки, нови зелени зони, ремонт на уличната мрежа и подмяна на тротоарната настилка в район „ Запад”. Безвъзмездната финансова помощ, която трябва да получи общината е в размер на 5 милиона лева като е предвидено средствата да бъдат разходвани на етапи, коментира градоначалникът д-р Емил Караиванов.

По същата програма общината ще очаква одобрение и финансова помощ за саниране на три детски заведения и двете големи гимназии в града. Това са ЦДГ „Надежда”, ОДЗ „ Зорница” и детска градина „Пролет”, както и училищата „Св.св. Кирил и Методий” и „Св.Княз Борис I”.

Предвидената финансова рамка е близо 6,7 милиона лева като сумата включва и подмяна на дограмата, ремонт на покривното пространство, както и на отоплителната, ВиК и електро инсталации.

Мерки за енергийна ефективност ще бъдат взети и за други две емблематични за града сгради- на НЧ „Родолюбие” и Градската библиотека. Парите съответно са близо 3 милиона лева за първата и 940 хиляди лева за обновяване на библиотеката.

По програма  „Региони в растеж” общината ще кандидатства и с проект за изграждане на Кризисен център и Център за временно настаняване на стойност около  3 милиона лева.

Проектните предложения ще бъдат внесени поетапно до средата на месец юли.

 

 

Подобни статии

Top