Безопасността на децата в Интернет обсъждат в Асеновград

Двудневна четвърта по ред Нациноална научно-практическа конференция на тема ”Съвременното онлайн общуване- опасности и защита”, ще бъде открита в Асеновград. Поводът е усъвършенстването на работата с деца с девиантно поведение в съответствие с изискванията на Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните.

Организатори са Община Асеновград, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград и  Център за обществена подкрепа-Асеновград.

В нея ще участват секретари на МКБППМН, представители на ЦОП, обществени възпитатели, педагози, директори на училища, инспектори ДПС.

Конференцията ще бъде открита от кмета Емил Караиванов. Ще бъдат обсъдени теми, свързани с онлайн безопасността на децата в дигиталния свят.

Снимка: webcafe.bg

Подобни статии

Top