Без паника! Тестват сирените днес

Тестват сирените в Пловдив

Във връзка с изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, Националната система за ранно предупреждение и оповестяване се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври, точно в 13 часа, чрез задействане на акустични сигнали.

Тренировката на 1 октомври 2015 г, от 13 часа се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчени от акустичните сиренни устройства.

С цел недопускане на стресови ситуации, МВР, чрез Областните администрации се обръща към регионалните медии с молба за разпространяване на уведомление до населението за предстоящото задействане на сиренната система.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top