Бели сертификати за енергийни спестявания свиват енергийното потребление

2015-05-14_230233

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) стартира информационна кампания за създаване на благоприятна среда за популяризиране въвеждането на нов финансов инструмент за насърчаване на енергийната ефективност – Бели сертификати за енергийни спестявания. Въвеждането на този финансов механизъм ще бъде ключов инструмент за постигане на целите за енергийна ефективност и повишаване нивото на изпълнение на мерки за енергийни спестявания в страната.

Основна цел на кампанията е да предостави изчерпателна и детайлна информация за нуждите и дългосрочните ползи от предстоящото въвеждане на търгуемите бели сертификати в рамките на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Чрез организиране на специализирани информационни семинари в 6 големи български града, кампанията  цели да насърчи в този механизъм да вземат участие не само задължените според проекто-закона на ЗЕЕ лица. В него могат да се включат също всички други заинтересовани страни, които желаят да инвестират в подобряване качеството си на живот, предприемайки различни мерки за енергийно спестяване, за повишаване стандарта на работното място или личното житейско пространство, подобрение на производствени системи и други.

В Пловдив днес ще се проведе информационният семинар за Южен централен район за планиране. На него ще бъде представена същността на финансовия механизъм – а именно, че той дава възможност за търговия с енергийни спестявания, чрез което да се насърчи и постигне трайно свиване на енергийното потребление и дългосрочно подобрение на цялостното състояние на енергийната ефективност в България. Тази търговия с енергийни спестявания на пазарен принцип ще доведе до преструктуриране на сектора, ще стимулира извършването на по-голям брой и по-качествени мерки за енергийна ефективност, което ще повиши дългосрочно конкурентоспособността на българската икономика. По този начин се очаква да бъде подобрено и състоянието на енергийния сектор у нас.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top