Библиотекарите излизат на протест

Служителите на Регионална народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив излизат на протест днес. Те недоволстват срещу размера на средствата, заложени в държавния бюджет за култура за следващата година.

В момента издръжката на един библиотекар е 1000 лева месечно, а това, което се предвижда е увеличение между 100 и 200 лева, което е крайно недостатъчно.

Библиотекарите искат НБ„Иван Вазов“ да се финансира според новоприетия „Стандарт за библиотечно-информационното обслужване“, което е неделима част от Закона за обществените библиотеки, както и Община Пловдив да дофинансира библиотеката за основната й дейнст с не по-малко от 20% от бюджета. Служите искат стартовата заплата на специалистите с висше образование да бъде не по-малка от 600 лева и нарастването на минималната работна заплата да бъде обвързано с увеличението на основната заплата на работещите в пловдивската библиотека.

 

 

Подобни статии

Top