Бившата Окръжна болница може да получи пари от ОПРР - DC news

Бившата Окръжна болница може да получи пари от ОПРР

МБАЛ – Пловдив е сред здравните заведения, които са включени допълнително в групата на болниците, имащи възможност да кандидатстват за финансиране по ОП „Регионално развитие”.

Бившата Окръжна болница е влиза в списъка на лечебните заведения, доказали, че са с потенциал да запазят своята финансова стабилност и да гарантират както ефективност при използване на обществените ресурси, така и съответствие с критериите за качествена медицинска помощ.

Приетите изменения създават възможност повече лечебни заведения, които покриват заложените в Концепцията критерии, да кандидатстват за финансиране по ОПРР. Запазва се принципът това да са болници, които в предходния период не са били предложени за финансиране.

Очакваните резултати са подобряване ранната диагностика на онкологичните заболявания, което ще допринесе за предотвратяване развитието, повишаване преживяемостта и по-благоприятна прогноза при онкологични заболявания и до подобряване на здравните индикатори.

 

 

Подобни статии

Top