Бившият кмет на „Родопи“ Йордан Шишков на съд за безстопанственост

Бившият кмет на Община „Родопи“ Йордан Шишков застава днес пред съда по обвинения в престъпление по служба, сключване на неизгодна сделка и безстопанственост в условията на продължавано престъпление. В резултат на това са настъпили значителни вредни последици за общината.

С неоснователни мотиви Шишков е отстранил от участие фирма от конкурс за малка обществена поръчка и прекратил процедурата. Вместо това той поканил и наел „Драгиев и ко“, откъдето са дали почти два пъти по-висока цена от отстраненото от кмета дружество. Заради това община Родопи е наказана да връща на програма ФАР 232 939 евро главница плюс 33 518 лихви.

Въпреки, че не е било осигурено финансиране за ремонта на 9 км от пътя Дедево – Равнища, Шишков прави обществена поръчка и сключва договор с фирма, която впоследствие го осъжда да плати близо 3,5 млн. лв. главница, неустойки и съдебни такси. За ремонта на втория етап от същия път общината е била осъдена да плати над 1,6 млн. лв.

Без писмена заповед Йордан Шишков е наредил да бъде изхарчена за текущи нужди на общината държавна целева субсидия от 351 000 лв., предназначена за канализация на Брани и поле и Белащица. Освен това бившият кмет „Родопи“ е пренасочил целеви средства от приходите за чистота към други пера в местното самоуправление, в резултат на което общината задлъжнява на фирмите по почистване.

Ако бъде признат за виновен Шишков може да получи наказание от 1 до 8 години затвор. Това е първо Това е първо заседание по делото. Призовани са 73 свидетели и 4 вещи лица.

Снимка: monitor.bg

Подобни статии

Top