Бизнесът дискутира пазара на труда на кръгла маса в Пловдив

Домакин-МАКС_ЕВРОПА

Кръгла маса на тема „Регионален пазар на труда: състояние и проблеми, предизвикателства пред развитието на човешкия капитал“ организират в Пловдив Световната банка, Институт „Отворено общество“ – София и Българската стопанска камара. Форумът ще бъде открит днес в 9.30 ч. от кмета Иван Тотев.

В рамките на кръглата маса представители на Световната банка, Българската стопанска камара, бизнеса, държавните институции и университетите ще дискутират предизвикателствата на национално ниво в намирането на подходящи хора за конкретни позиции, дефицитите на знанията и уменията на заетите, включително и на младите хора, както и проблемите в партньорството с образователните институции. Мениджъри по управление на човешките ресурси във водещи пловдивски компании ще представят опита си в задържането, мотивирането и развитието на служителите.

Експертите и представителите на бизнеса ще обсъждат необходимостта от промените в законодателството, свързани с гъвкавото работно време, дуалното обучение, условията на труд, както и устойчивостта на европейските програми, насочени към повишаването на качеството на пазара на труда и др.

 

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top