Бизнесът подкрепя разкриването на нови специалности в професионалните гимназии

Четири нови специалности ще се разкрият в Пловдив, Асеновград и с. Белозем. Това стана ясно на първото заседание за тази година на Постоянната комисия към Областния съвет по заетостта на област Пловдив.

Професия „Моделиер технолог на облеклото от кожа” ще е новата специалност за Пловдив. Тя е нова и за цялата област. Паралелката ще бъде разкрита в ПГ по кожа и текстил „д-р Иван Богоров”.

В асеновградската професионална гимназия „Цар Иван Асен II” учениците ще могат да избират новата за общината специалност „Мехатроника”.

Професията, която ще бъде разкрита в ПГ по селско стопанство село Белозем е „Агроекология”.

Последната нова професия за областта, която ще се разкрие в ПГ „Петър Парчевич” в гр. Раковски е „Електромонтьор”. Тя е подкрепена от Тракия индустриална зона (ТИЗ). Големи фирми, които разкриват много нови работни места не само в ТИЗ, а и в индустриалната зона в Раковски, настояват за разкриването на паралелка за изучаване на тази нова професия.

Всички нови специалности са подкрепени от местни фирми в съответната сфера и Бюрата по труда.

Общо 106 паралелки след завършен седми и осми клас ще бъдат разкрити през следващата учебна година в област Пловдив. Комисията прие единодушно предложенията за:

  • 50 паралелки след завършен 7-ми клас;
  • 56 паралелки с прием след завършено основно образование

 

Направен бе и отчет за дейността през изминалата година.  48 са реализираните паралелки с прием след завършен VII-ми клас за 2015-2016 г., отчетоха от РИО-Пловдив. Средната пълняемост на паралелките е 26 ученика. Четири от заложените в плана паралелки не са били запълнени, съобщиха от РИО-Пловдив.

Подобни статии

Top