Бизнес ангел ще финансира старт-ъп проекти на ПУ „Паисий Хилендарски“

Бизнес ангел възложи на Офиса за технологичен трансфер към ПУ „Паисий Хилендарски“ организирането на конкурс за старт-ъп

Бизнес ангел ще финансира един или няколко старт-ъп проекта, като общият бюджет на конкурса е 1 000 000 лева.

Националният конкурс „Финансиране на Старт-ъп проект от бизнес ангел“ дава възможност на хора с иновативни цели да стартират бизнес, защото идеята за това е добро начало, но без финансиране, няма как да се предложи на пазара.

В конкурса може да се включи всеки, който изпрати качествен старт-ъп проект.

Организаторите ще предоставят макет, според който да бъде разработен проектът. Необходимо е да се попълнят всички компоненти на макета, като бъде представена идеята, аргументира се бъдещата реализация посредством различни финансови показатели, анализи на средата и прогнози.

Има огромна разлика между идея за бизнес и нейното обвързване със съдържание. Затова екипът на Офиса за технологичен трансфер съветва всички желаещи да се запознаят с изискванията, които бизнес ангелът е поставил, за разработване на старт-ъп проект.

Важно е участниците да покажат, че са напълно отдадени и целеустремени по реализацията на бизнес плана, имат познания, направили са анализи и са оценили конкурентоспособността на продукта или услугата.

Концепцията на бизнес ангела не е да си купи бизнес план, а да намери бизнес партньор, с който заедно успешно да развият съответния проект. Основната цел е старт-ъпът да печели в дългосрочен период, като инициаторът на бизнес идеята е двигателят това да се реализира на практика.

Подаденият старт-ъп проект ще премине процес на рецензиране от специалисти в конкретната област, като участниците ще получат препоръки, реална оценка и насоки какво да подобрят в съдържанието на проекта, за да бъдат поканени на изслушване пред бизнес ангела.

В този конкурс важи правилото най-бързият печели. Ако бизнес ангелът получи и одобри проекти, които да достигнат определения от него бюджет от 1 000 000 лева, ще получите съобщение за изчакване на евентуална втора сесия, ако бизнес ангелът има желание да организира отново този конкурс.

Конкурсът продължава до 30 септември 2024 г.