Близо 500 души почистват повалени от снеговалежите дървета

Близо 500 служители на Южноцентрално държавно предприятие участват ежедневно в премахването на повалена и повредена дървесина от обилните снеговалежи в областите Смолян, Кърджали, Пазарджик и Пловдив. Това съобщиха от Министерство на земеделието и храните.  Служителите разчистват основно дървета от републиканската и общинската пътна мрежа, както и просеки за далекопроводи от електропреносната мрежа, където има достъп до тях.

В Смолян екипите са 51 и в тях са включени 153-ма служители, които разполагат с 51 бензиномоторни триона, 1 багер и 1 булдозер. В Кърджалийско работят 17 екипа с 68 служители, както и 5 екипа на дърводобивни компании от региона, които са предоставили и високопроходима техника за извличане на дърветата. В областите Пловдив и Пазарджик броят на екипите е общо 54, в които са включени 200 служители. Те разполагат с 49 моторни триона, 8 багери и булдозери. В Благоевградска област в почистването на повалени и повредени дървета участват 75 служители на Югозападното държавно предприятие.

За възстановяването на насажденията ще бъдат необходими поне 3-4 години. Падналите или пречупени дървета първо ще бъдат почистени и едва след тогава ще започнат залесителните мероприятия по места. Дейностите по зелесяване ще отнемат около 2-3 години, тъй като те ще се предхождат от събиране на подходящи семена и планово създаване на необходимите фиданки за целта.

Снимка: telekabeltv.bg

Подобни статии

Top