Болницата в Асеновград купува техника за 240 000 лева

Болница Асеновград

Модерна апаратура, ремонт на манипулационната стая в хирургично отделение и подмяна на легловата база залага в инвестиционната програма за 2017-та година ръководството на МБАЛ-Асеновград.

Най-много средства ще бъдат вложени в два нови апарата за контрастна ехография и ренгенови изследвания.

Те ще „глътнат” от болничния бюджет общо 100 хиляди лева, показва отчет на управителя на болницата д-р Иван Червенков.

Мениджърът планува да закупи и нов апарат за хемодиализа, както и ехокардиограф за нуждите на Първо вътрешно отделение.

От спешен ремонт се нуждае и манипулационният кабинет в отделението по хирургия. Стаята ще бъде модернизирана и преустроена за около 6 хиляди лева. С 30 хиляди лева ще бъде подобрена хотелската част на Нервно отделение, като бъдат закупени най-малко 30 броя болнични легла.

Положителен финансов резултат отчита асеновградската болница за 2016-та година, показва отчетът на управителя д-р Иван Червенков. Печалбата на дружеството е 7067 лева.

През тази година усилията на главния лекар на МБАЛ-а ще бъдат насочени към търсене на допълнителни източници на финансиране, като кешови плащания за неосигурени лица, избор на екип, излизане в доболнична специализирана помощ.

Докладът за дейността на лечебното заведение е част от дневния ред на сесията, която ще се проведе идната сряда.

Подобни статии

Top