Борислав Инчев: Подходът „Модър-Царевец“ готов до средата на 2017-та

Вижте втора част на интервюто с кмета на район „Южен“ Борислав Инчев пред DCNEWS!

– Тъй като в два от районите стана много модерно да се премахват гаражните клетки – става дума за „Централен“ и „Северен“, тук ще има ли такова нещо и какви са вариантите за гражданите да паркират автомобилите си?

– Тук подходът ще бъде по-различен. Първо общото мнение на всички архитекти е, че гаражите са си изиграли своето време. Те са били необходимост в зората на демокрацията, когато имаше много посегателства върху имуществото. Те не могат да са вградени в градската среда. Съзнавайки, че на територията на района има немалко гаражи обаче, не можем да ги премахнем с лека ръка. Ние работим по една програма, която ще доведе до това наистина да има квартали, в които гаражните клетки ще бъдат премахнати, за да може на тяхно място да бъдат изградени паркинги. Но ще има и такива места, на които няма да ги премахваме. Това ще става след 4-5 години.

– Колко гаражни клетки има в „Южен“?

Близо 3000 са гаражите в района. Издадените схеми са за толкова, над 2500 са реално гаражните клетки, чиито собственици са редовни платци. 29 лева е пълната такса, 14.50 лв. плащат хората, които имат ТЕЛК-ово решение с 50% и над 50% инвалидност.

Категоричен съм, че редовните платци трябва да имат усещането, че те не са наказани. Защото всеки, който е нередовен, няма да се възползва от това си състояние занапред. Ние ще дадем възможност на тези хора, които по някакъв начин са си разположили някакви гаражи, те да си ги приведат в ред и да им бъдат издадени съответните разрешителни. Не може редовните платци да си мислят: „Аз си плащам, пък другите не си плащат.“ –  и да се отказват. Това, към което ще се стремим е, приходите, които постъпват в районната администрация, да отиват за пригодяване на все повече места за свободен безплатен достъп до паркоместа.

– Къде точно ще има нови паркоместа?

– Изграждането на паркоместа ще бъде мой приоритет. Те са основен проблем. Затова районната администрация обяви една открита обществена поръчка за 800 хиляди лева с ДДС, като половината от тази сума са заделени за изграждане на паркоместа. Това беше част и от предизборната ми кампания. По сегашните ни планове ще се изградят паркинги с обща площ близо 6 000 кв.м. Ще бъдат изградени места за поне 240 коли. Тези места са крайно недостатъчни, за да отговорят на нуждите на хората, но това ще е първата стъпка. През следващите 4 години ще имаме ясна и последователна политика в тази посока. Нови паркинги ще има в кв. „Коматево“ на ул. „Лозарска“, на ул. „Светослав Мерджанов“ между ул. „Петрова нива“ и ул. „Чорлу“. Това е по предложение и подписки на граждани. В почти всички случаи новите паркинги са по граждански сигнали. На ул. „Димитър Талев“ срещу бензиностанцията „Хаджията Груев“ също ще има паркинг. Там има възможност за изграждане на паркинг в три етапа. Двата етапа са за около 80 хиляди лева, с третия – стойността ще нарасне до 120 хиляди. Но нуждите са много големи в този район. Ще има паркинг и на ул. „Одеса“ в пресечката с ул. „Георги Кондолов“ до бл. 1313, ще се оправи и паркинга между АНПТ „Тракия“, читалище „Хр. Ботев“ и църквата „Св. Троица“ зад Кожния диспансер. В отсечката между ул. „Димитър Талев“ и парка също ще бъдат обособени паркоместа, в близост до магазин „Слънчеви лъчи 2“, на ул. „Асен Христофоров“… Ние имаме проектна готовност, всяко едно от местата е идентифицирано като проблемно и са направени количествено-стойностни сметки. През следващите няколко месеца ще имаме посочени, идентифицирани и остойностени още 10-15 места за паркинги. Постоянно търсим места и правим проекти за тях. На местата, където ще има паркинги, там ще има и изградено осветление. В момента тези места не са паркинги, те са кални и разорани територии. Не искам да има там такива места.

– За какво ще отидат другите 400 хиляди от обществената поръчка?

– Заложили сме още няколко основни дейности. На първо място процедурата, свързана с изграждане на детски и спортна площадка. На този етап, както казах, това ще са две детски площадки и една спортна през 2016-та година и една кучешка. На този етап все още не е ясно къде ще бъдат. Имаме идея, но засега сме отворени и за предложения. Проблемът е немалък в района, има само две кучешки площадки, аз също съм имал домашен любимец и искам хората да имат къде да си разхождат кучетата. Аз съм заложи между 15 и 20 хиляди лева за изградането на една детска площадка. Но ще имаме интересни, хубави проекти и ще обособяваме детски площадки на места, където липсват и където концентрацията на такива площадки е малка. Предстои да популяризираме една карта на района, в която ще се вижда къде се намират детските площадки, какво е тяхното състояние и къде липсват.

– Готов ли е бюджетът на района?

– Бюджетът ще го разделя на няколко части. Има разходи, които са свързани с нормалната издръжка на администрацията. Тези средства са осигурени. По-интересната част е тази, която касае капиталовите разходи. В момента бюджетът още не е готов, защото предстои общинският бюджет да се гледа на сесия. Засега можем да говорим за проект на финансовата рамка. Дадени са необходимостите на района като средства. Каква част от тях ще бъдат приети – не мога да кажа. Мисля, че със средствата от обществената поръчка и за изграждане на улиците, ние ще отговорим на по-голямата част от потребностите на хората. Но мисля, че винаги можем при едно добро изпълнение и добри проекти, да заделим средства от общинския бюджет. Необходимостите на района са за около 1,3 млн.лв., а в момента имаме подсигурени 800 хиляди лева от поръчката.

– Какви промени ще има в районната администрация? Вече имате нов зам.-кмет – Павел Милушев?

– Освободихме две служителки Гергана Костадинова и Яна Кашилска. Едната беше юрисконсулт, а другата беше главен експерт „Здравеопазване и социални дейности“. Те са преминават на друга работа. Що се отнася до зам.-кметовете единият е от ВМРО – Павел Милушев, а другият е от Патриотичен фронт – Апостол Шопов. Имаме още едно свободно зам.-кметско място за трети зам.-кмет. Засега разговори за това място не са водени. Окомплектоването на екипа трябва да завърши до края на тази седмица.

– Проектът „Модър Царевец“, ще стане ли през този мандат?

– Да. През 2016-та година трябва да се започне работа по развръзките и 2017-та, може би в средата на годината или през втората половина, да бъде въведен в експлоатация. Този проект е много важен, защото осигурява директна връзка между районите „Южен“ и „Западен“. Колкото по-скоро приключи, толкова по-добре.

– Новите детски градини?

– Ще бъде направено предложение в общинския бюджет да се заложат средства за изграждане на едно ново крило на ОДЗ „Ралица“ в кв. „Коматево“. Имаме изготвен работен проект с издадено разрешение за строеж. Стойността на това крило е почти 1,2 млн. лв. без обзавеждането. Проектът е за две яслени и две детски групи. Ако общинските съветници заделят пари, няма причина да не стартира още тази година. Там в детската градина им настанени три групи със 71 деца в едни дървени бараки, т.нар. тип „Пионер“. Така че ако общинските съветници приема предложението и бъдат осигурени средства, мисля, че като първи етап ние ще започнем решаването на проблема.

Като втори етап в обозримо бъдеще ще възложим процедура за проектиране на ново крило в двора на ЦДГ „Зорница“ на ул. „Георги Кондолов“. Вече можем да възложим проектиране. Там ще бъдат обособени шест допълнителни групи. Така ще решим проблема с извеждането на децата от ЦДГ „Деница“, която е подблокова и в която има около 160 деца. За това крило ще трябват около 1,5 млн.лв., но все още не е изготвен работния проект.

На трето място ще работим за обособяване на изцяло нов терен за нова детска градина. Все още не мога да кажа на кой терен ще бъде тя, но с нея ще се реши проблема и с децата от ЦДГ „Надежда“, която също е подблокова. На този етап нямаме решение за извеждане на децата от подблоковата детска градина „Малина“.

Както през миналата година завършихме периметровата охрана на детските градини, през тази ни остава да се направи охранителна система на още една детска градина – ЦДГ „Вяра“. Мисля, че до края на януари това ще стане. Следващият проблем, който ще решим, ще е със санитарните възли в детските градини. Те ще бъдат приведени в съответствие с предписанията на РЗИ. Ще бъдат подменени канализационните тръби, отклонения, ще се монтират нови казанчета, теракот и фаянс, ще подобрим като цяло условията. От миналата година работим. Първо в ЦДГ „Валентина“, ще продължим с ЦДГ „Деница“, както и в ЦДГ „Вяра“ и „Малина“. Ако добре си свършим работата, до юли, тоалетните на детските градини ще бъдат оправени.

Подобни статии

Top