Ботев вече е с нов собственик и той е Георги Самуилов

На проведеното Общо събрание на акционерите на ПФК Ботев АД бяха гласувани промени в състава на Съвета на директорите в клуба, съобщава официалният сайт. Той е следният:

Ангел Палийски – председател на СД, Димитър Радев – член на СД, Божидар Брънгов – член на СД. Промените са вписани в Търговския регистър.

Същевременно на 20.06.2016 година са били извършени промени в собствеността на дружеството, като 60% от капитала (6000 акции) са придобити от „Еф Ес Мениджмънт“ ЕООД. Фирмата има 60 процента от акциите на акционерното дружество.

Промените са вписани в книгата на поименните акционери на дружеството, като от него става ясно, че Георги Самуилов е едноличен собственик на най-стария ни футболен клуб.

Снимка: botevplovdiv.bg

Подобни статии

Top