Бум на въшки в класните стаи и забавачниците

Проверки на децата за въшки разпореди МОН във всички училища и детски градини след постъпили сигнали на регионалните инспекторати по образованието в страната (РИО).  Регионалните здравни инспекции (РЗИ) във всяка област са изпратили предписания до медицинските специалисти в детските и учебни заведения да извършват всяка седмица профилактика срещу паразити на децата и учениците. Причина за сигналите станаха зачестилите случаи на поява на въшки в някои училища в страната след началото на новата учебна година.

От просветното министерство напомнят, че общините са тези, които осигуряват и контролират здравното обслужване и сигурността на детските градини и училищата, на децата и учениците, като разкриват здравни кабинети за извънболнична медицинска помощ. В тези здравни кабинети работят медицинска сестра или фелдшер с образователно-квалификационна степен специалист или бакалавър. Възможно е обаче тази работа да се върши и от правоспособен лекар или специалист по хигиена на детско-юношеската възраст, педиатрия или обща медицина.

Медицинските специалисти трябва да са преминали следдипломно обучение по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето в Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене и Националния център по обществено здраве и по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ. Дейността на здравния кабинет може да се осъществява и от лекар, медицинска сестра или фелдшер от амбулатория за първична медицинска помощ.

Минималният брой ученици, обслужвани от един медицински специалист, е 800, а в детско заведение – 60. Когато в две или повече училища или детски градини, намиращи се на територията на една община, учат по-малко от 800 ученика или се възпитават по-малко от 60 деца, медицинският специалист може да обслужва и повече от едно училище или детско заведение.

 

Подобни статии

Top