БЧК продължава хранителната си програма за нуждаещи се до края на май

Към момента, едва половината хора включени в списъците, изготвени от Агенция социално подпомагане, са взели своите пакети

Продължава раздаването на хранителните пакети по Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция Подкрепа, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, на най-нуждаещите се лица , съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в град Пловдив.

Към момента, едва половината хора включени в списъците, изготвени от Агенция социално подпомагане, са взели своите пакети.

От БЧК на помнят, че във всеки един от районите на града има пункт, от който хората могат да получат хранителните помощи.

Работното време на пунктовете е от 9:00 до 13:00ч. От понеделник до петък.

Едночленните и двучленните семейства получават един хранителен пакет с общо тегло 10,890 кг, а тричленните и по-големите семейства – два хранителни пакета с общо тегло 38,470 кг.

За тези, които по различни причини не взимат лично хранителните си пакети от пунктовете, могат да изпратят свой представител, за да го получи. За целта е необходимо собственоръчно да напишат пълномощно (не е необходимо да е нотариално заверено) на човека, който изпращат. 

Адреси на пунктовете в гр. Пловдив за раздаване на хранителната помощ:

  • Район Централен: МСЦ на БЧК, ул. „Стойчо Мушанов“ 48
  • Район Южен: ул.“Кичево“ № 29 (пенсионерски клуб)
  • Район Северен: бул. „България“ № 180-190
  • Район Източен: ул. „Ландос“ № 24
  • Район Западен: ул. „Вечерница“ № 1А
  • Район Тракия: бул. „Освобождение“ № 63 А (пенсионерски клуб)

Остават още три седмици до края на периода, през който се раздават хранителните пакети – 31 май.

Целеви групи:

 1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023 г./2024 г.

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца  през месец януари 2024 г. 

3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания  през месец януари 2024 г. 

 4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 г.  

5. Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето през месец януари 2024 г.  

6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства през месец януари 2024 г.  

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за  отoплителен сезон 2023 г./2024 г., поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.