Бъдете бдителни през лятото, призовават от Пожарната

Във връзка с настъпилия пожароопасен сезон и предстоящите горещи летни месеци, от РДПБЗН-Пловдив напомнят, че с повишаване на дневните температури се създават предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари.

За недопускане възникването на пожари, РДПБЗН-Пловдив призовава към бдителност и отговорност стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания. При дейности в житните масиви или в близост до тях, да се има предвид следното:

  1. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти(електропроводи, газопроводи и др.), преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
  2. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
  3. Земеделските култури и трайни насаждения, разположени в горските територии или граничещи с тях, се ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м, изградена в територията за земеделско ползване.

Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи са регламентирани в “Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи”.

Подобни статии

Top