Бюджетът – с 45,5 млн. повече от миналогодишния

sesia

264, 8 млн. лева  ще бъде бюджетът на Пловдив за 2015 година. Това е с 45, 5 млн.лв. повече, в сравнение с миналогодишния бюджет. Финансовата рамка ще бъде гласувана на днешната сесия на местния парламент. Близо 107, 7 млн. лева ще бъдат приходите от делегирани от държавата дейности, а планираните приходи от местни дейности са за над 157 млн. лева. 151,4 млн. лева ще бъдат разходите за местни дейности.

1,313 млн.лв. ще бъде целевата субсидия от държавата за капиталови разходи. Други 54 300 лв. са предвидени за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища. 13 800 лева са парите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, които идват от държавата.

За 2015 година Община Пловдив ще получи от централния бюджет с 4,7 млн.лв. повече заради увеличените стандарти за издръжка в образованието, здравеопазването, социалното осигуряване, подпомагане и грижи и културата.

През 2015 година се запазват данъчните ставки за общинскиприходи – патентен данък, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин и данъка по Закона за туризма. Планираните приходи от местни данъци са 47,1 млн.лева, а неданъчните приходи – 67,2 млн. лв.

11,1 млн.лв. са заемите от чужбина, а от банки и други лица в страната – 4,7 млн. лв.

Променят се някои местни такси и цени на услуги – за ползване на траурни услуги, за услугите на ОИ „Старинен Пловдив“ /входни и маршрутни билети/, за реклама и информационно обслужване от ОП „Туризъм“, за съхранение на репатрирани автомобили, за издаване на разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Планираните разходи за 2015 година са в размер на 219,27 хиляди 5лева. 102,5 млн. лв. ще бъдат разходите за делегираните от държавата дейности, а за местните дейности се планират 157,1 млн.лв. За заплати ще отидат 85,5 млн., за други възнаграждения на персонала  – над 8 млн. лв., осигуровките ще погълнат над 18 млн.лв., а издръжката на общинските дейности – над 77 млн.лв. Средствата за култура тази година ще бъдат над 16 млн. лв.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top