Вдигат заплатите на младите специалисти по програма „Старт в кариерата“

Над 510 хил. лв събра РИОСВ

Заплатите на младежите, които работят по програма „Старт в кариерата“ стават 500 лева. Това реши правителството на днешното си заседание. Досега младите специалисти, наети по тази програма получаваха възнаграждения в размер на 430 лева. Сега обаче заплатите по  различните програми за субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, която от тази година вече е 420 лева.

Увеличават се и заплатите на ромските медиатори, психолозите, както и на безработните, включени в редица други национални програми.

Правителството прие днес Национален план за действие по заетостта през 2016 г. (НПДЗ). Той ще бъде финансиран в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв. С осигурената сума се очаква в заетост да бъдат включени над 21 400 безработни лица, а в обучение – още близо 11 000.

Нова насърчителна мярка в плана е въвеждането на дуалното обучение за безработни лица без квалификация. То ще се реализира чрез предоставяне на средства на работодатели за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа.

За целта ще се предоставят пари за „подкрепена заетост“ на регистрирани фирми-посредници за безработни лица, които срещат най-големи трудности при устройване на работа поради това, че са с висока степен на инвалидност, други проблеми или са от най-рисковите групи. Средствата ще се отпускат на фирмите посредници, които са ги устроили на работа на несубсидирано работно място, след като са ги подпомогнали с услуги, консултирали, включили в обучения и др. и са постигнали повишаване на тяхната пригодност за заетост. Срокът за заетост няма да бъде по-малък от 12 месеца. Планирано е включването на 2000 лица.

По нова насърчителна мярка е осигурено и стимулиране на работодателите да включат в заетост 1400 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. Това са хора, регистрирани като безработни поне шест месеца, безработни до 24 години, такива с основно и по-ниско образование, както и хора над 50 години, за които ще се субсидира половината от трудовото възнаграждение и дължимите от работодателя осигуровки.

По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2016 г. в заетост да бъдат включени 2200 безработни лица. Със средства от държавния бюджет проект „Красива България” ще осигури заетост на 550 лица и професионално обучение на 200 регистрирани лица в бюрата по труда.

 

null

Подобни статии

Top