Велики четвъртък – Възпоминание на Тайната вечеря

Възспоменава се Тайната вечеря на Исус Христос с Неговите ученици, преди която Господ умил краката на апостолите и казал: “не дойдох да служа, а да послужа“.

После Спасителят установил светото тайнство Евхаристия (Причастие), като Сам причастил светите апостоли с хляб и вино, символ на неговите плът и кръв.

След като завещал новата заповед за любов към всички, Христос явил на учениците Си, че ще бъде предаден. В недоумение учениците питали, кой ще стори това. Запитал и Иуда, и Христос му отвърнал тъй кротко, че другите не разбрали. Иуда станал, излязъл и те помислили, че отива да прави покупки, понеже той бил ковчежник.

След вечерята Христос с апостолите отишъл в Гетсиманската градина , дето се молил до идването на предателя.

По великата си милост Господ и на нас дава възможност да приемаме Неговото истинско тяло и кръв по време на всяка света литургия, за да като приемаме Христос вътре в нас, да се стремим да Го задържим чрез чистотата на сърцето си.

Във вечерната служба в четвъртък се четат така наречените „Дванадесет евангелия“ т.е. дванадесетте откъса от Евангелието, които разказват за Христовите страдания.

В църквите се извършва велик маслосвет. На този ден свещенослужителите изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота. По време на маслосвета всеки желаещ мирянин бива помазан с елей за здраве.