Вече плащаме местни данъци и такси в пощите

От днес стартира плащането на данъци и такси към Община Пловдив в пощенските станции.

В резултат на подписан договор между дружеството и Община Пловдив, в пощенските станции могат да се плащат суми за местни данъци и такси, такса за административни услуги, такси за притежаване на куче, туристически такси, окончателен годишен патентен данък, налог върху наследство.

Гражданите могат да се издължат за такси и глоби, както и задължения и лихви за минали години от данъчно задължени лица.

Подобни статии

Top