Вземат мерки за ограничаване на риска от наводнения около Марица

basejnova (1)

Застрашените от наводнения територии на Пловдив са тези в непосредствена близост до река Марица, особено на местата, където не е направена корекция на реката.

Това стана ясно при представянето на плана, въз основа на който ще бъдат изготвени анализ и програма с мерки за ограничаване на риска от наводнения в региона, контролиран от местната Басейнова дирекция. Най-опасният сценарий за Пловдив е преливането на голям язовир, като например Тополница, посочиха специалистите.

У нас за първи път се прави план за управление на риска от наводнения. За целта ще бъде събрана обстойна информация и данни за наводненията при предишни години, съобщи Гергана Георгиева, началник отдел в Басейнова дирекция Пловдив. Сред най-застрашените места са територии от поречията на Арда, Марица, Тунджа, Стряма и река Първенецка.

В района на Басейнова дирекция Пловдив цялата река Марица е потенциално опасна – от района на Белово до границата. Опасност има и в района на град Пловдив, тъй като тук има много островни образувания, компрометирани диги и подпорни стени.

Георгиева припомни наводнението от 2005 година, при което беше залята крайбрежната зона на Марица в Пловдив. Според нея един от най-апокалиптичните сенарии би бил реката да залее центъра на града, но това може да се случи веднъж на хиляда години.

В програмата от мерки за защита от наводнения, която Басейнова дирекция подготвя, ще бъде посочено как приоритетно да се защитят териториите и здравето на хората. От своя страна правителството ще осигури финансиране на тези мерки.

За Пловдив опасност представлява преливането на големи язовири. Изготвен е екстремен сценарий за приливна вълна от язовир Тополница. Има и план, който обхваща влиянието на природните феномени като проливни дъждове, циклони и др.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top