Вижте как може да намалите сметките си за парно!

Проект на EVN Топлофикация в Пловдив доказа, че преустройството на сградна инсталация от вертикална в хоризонтална води до намаляване на сметките за сградна инсталация с 83% средно на клиент.

Преустройството може да бъде лесно, бързо и на поносима цена, стана ясно при представяне на проекта „Феникс“ на компанията за първата в Пловдив жилищна сграда с така преустроена сградна инсталация. Сградата, която беше избрана като пилотна е с характеристики, близки до масовия тип сграда с вертикална инсталация в Пловдив и в страната. Тя се намира на ул. „Хан Кубрат“ 8 в Пловдив и е построена през 1975 г.

7-етажният блок има по 4 апартамента на всеки етаж или общо 28 имота. Ремонтните дейности по сградната инсталация стартирали през август, миналата година и продължили 15 работни дни, а в самите апартаменти – в рамките на три дни.

Преустройството на общите части на сградната инсталация струвало средно по 377 лв. с ДДС на всеки един от 28-те апартамента. Тези разходи били поети от топлофикационното дружество и фирмата-изпълнител. Разходите по преустройство вътре в апартаментите варирали между 600 и 700 лв. и били заплатени от клиентите.

Първите резултати били налице през януари тази година.  Сметката за сградна инсталация намаляла средно на клиент с 83% спрямо януари 2015 г., когато инсталацията беше от стария вертикален тип.  За януари 2016 г. средната дължима сума за сградна инсталация е 3,94 лв. с ДДС на имот,
докато година по-рано е била 23,37 лв. с ДДС средно на имот.

С инсталиране на индивидуални топломери на входа на апартаментите отпаднала и необходимостта от индивидуални разпределителни устройства на самите радиатори. Отчитането вече става само по индивидуалния топломер на входа на жилището, който отчита енергията, която влиза в тръбите във всеки апартамент отделно и точно. По този начин всеки клиент може сам да контролира топлоподаването към своя имот още на входа на жилището. В
случай, че избере да спре топлодаването към имота си той ще заплаща единствено минимални разходи за сградна инсталация.

Освен самофинансиране за преустройството съществува и възможност сградата да кандидатства за саниране в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, провеждана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Важно е
преустройството на вътрешната отоплителна инсталация изрично да бъде включено сред  необходимите мерки за изпълнение. Програмата покрива разходи само за преустройство на общите части, без преустройство на инсталациите вътре в апартаментите.

След категоричните позитивни резултати в първата пилотна сграда
компанията е готова да подпомогне всяка една сграда, решила да направи такава стъпка с техническа консултация по всички съпътстващи въпроси, чрез своя персонален зонален координатор. Разходите, които клиентите биха платили за цялостното преустройство зависят от техния избор на изпълнител, използвани материали, технически подход при реализацията и не са обвързващи с тези на пилотния проект.

Подобни статии

Top