ВМЗ отбеляза 80-ата си годишнина с ръст в производството и нови работни места

„Превръщането и затвърждаването на ВМЗ Сопот като конкурентоспособен и иновативен производител на специална продукция от европейски ранг е наш основен приоритет. Преди година поехме ВМЗ Сопот в едно тежко финансово състояние, затънало в дългове и с често забавени плащания към работниците си. Днес предприятието отваря една нова страница в развитието си“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на официална церемония по отбелязване на 80-ата годишнина от създаването на предприятието. На честванията в гр. Сопот се събраха над 400 гости, сред които областният управител на Област Пловдив Здравко Димитров, кметовете на Карлово, Сопот и Иганово д-р Емил Кабаиванов, Деян Дойнов и Павел Павлов, цялото ръководство и работници и служители на оръжейницата, както и представители на синдикалните структури към ВМЗ Сопот.

По думите на министър Лукарски разкритите нови работни места, увеличените заплати и социално-битови придобивки, гладът за кадри свидетелстват за това, че „Вазовските машиностроителни заводи“ са в подем и имат сериозен принос в прогреса на българската отбранителна индустрия.

„Въпреки трудностите, но и многото успехи за своите 80 години история, през знаменателната 2016 г. ВМЗ започна да възвръща своите водещи позиции в българската икономика“, посочи изпълнителният директор на предприятието инж. Иван Гецов. По негови думи този възход нямаше да се случи без най-важното богатство на предприятието – хората, които със своя труд и всеотдайност са спомогнали за неговото развитие.

„ВМЗ е запазена марка и предприятието е обезпечено с договори, които ще позволят модернизиране на производството и въвеждане на нови изделия“, посочи министър Лукарски.

По думите на изпълнителния директор ВМЗ има осигурени договори за следващите 2 години и половина, благодарение на които ще бъдат реализирани инвестиции в технологична модернизация и обучение на кадри. В момента предприятието усеща остър недостиг на квалифицирани кадри, особено в специалности, свързани с машиностроенето. От поемане на управлението от новото ръководство до момента са назначени близо 1000 човека, а до края на 2016 г. се планира разкриването на още 500 работни места.

Подемът в развитието на предприятието се отразява и на финансовите резултати, като за първото тримесечие на 2016 г. приходите се увеличават близо 4 пъти и половина спрямо същия период на 2015 г. Ръководството на ВМЗ вече има изготвен бизнес план, който предвижда диверсификация на производството, което ще намали неговата зависимост от специална продукция.

Подобни статии

Top