Временно са затруднени процедурите по издаване и замяна на свидетелства за управление на МПС

От централата на EUCARIS информират за технически проблеми в мрежата за обмен на информация за свидетелства за управление на МПС между държавите членки на ЕС – RESPER.

По тази причина временно са затруднени, включително в България, част от процедурите – ускорена и бърза услуга – за издаване и замяна на шофьорска книжка, тъй като за всички потребители е недостъпно извършването на справки в RESPER.

По същата причина днес в сектор „Пътна полиция“ има затруднение и в обслужването на граждани по отношение на регистрация на МПС.