Връчват дипломите на нови професори, доценти и доктори в МУ-Пловдив

MU 70 g - sgrada

Дипломите си за новите академични длъжности ще получат общо 37 медици. Това ще се случи по време Тържествения академичен съвет, с който се слага и края на академичната година. Той ще се проведе на 18 юни, четвъртък от 14 часа в Аудиторния комплекс на университета. На него ще бъде направен анализ на изминаващата академична година.

Новите професори, доценти и доктори са защитили успешно дисертационни трудове за новите си научни степени и академични длъжности.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top