Всички членове на УС на ФК Хебър депозираха оставките си

Мотивът е сваленото доверие от кмета на Общината – Петър Куленски и възраженията му свързани с преизбиране на управата

По надлежен ред заявленията си за освобождаване от длъжност до Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел Хебър 1918, са подали – председателят Елизар Спасов и членовете Ива Забуртова, Александър Иванов, Йордан Минев и Ренета Камберова, съобщиха официално от клуба.

Като мотив за крайното си действие ръководството на ФК Хебър изтъква сваленото доверие от кмета на Общината – Петър Куленски и възраженията му свързани с преизбиране на Управата на отминалото Общо събрание.

Оперативното ръководство на Хебър и УС в оставка ще продължат да изпълняват функциите си до провеждане на Извънредно Общо събрание.