Второ издание на Математическото състезание в Асеновград

В памет на акад. Благовест Сендов.

Община Асеновград отново ще финансира инициативата на „Ротари клуб – Асеновград“ за провеждане на математическо състезание в памет на акад. Благовест Сендов. Идеята ще се реализира за втора поредна година.

Домакин на събитието ще е Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ в града, а началният час – 14:00 ч. В математическата надпревара участие ще вземат седмокласници от основните училища, функциониращи на територията на община Асеновград.

Състезателите ще бъдат разпределени в отбори по 3-ма ученици. Специални гости на събитието ще бъдат проф. Божидар Сендов – брат на акад. Сендов, доц.  Жени Сендова – негов ученик и последовател, директорът на Матеметическа гимназия  „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив – Веселина Карапеева. Този екип ще бъде и жури.

Регламентът на математическото състезание е разработен въз основа на правила, утвърдени от Министерството на образованието и науката (МОН). Провежда се в един кръг, като материалите са по учебната програма за общообразователната, разширената и допълнителната подготовка от I срок.

Времето за работа на състезателите е 40 мин. + 5 мин. – в началото за уточнения. На всеки отбор ще бъдат предоставени по 3 задачи, разделени в 3 категории: алгебра; геометрия; текстови.

Оценяването се извършва съгласно критерии по точки, като се взима предвид времето, за което са решени, и броят на правилните решения. Максималният брой точки, който един отбор може да спечели, е 100.