Въведение в тайните на нумерологията - DC news

Въведение в тайните на нумерологията

Въведение в тайните на нумерологията

За всеки от нас има предопределени вибрации, които съответстват на деня, месеца и годината, в която сме родени. Тези вибрации определят нашата съдба. Всеки един от компонентите – ден, месец и година имат своето значение в нашата съдба.

Трите вибрации предопределят основните събития в живота на всеки човек. Чрез математически изчисления на деня, месеца и годината, в които сме родени можем да определим значението на всяка една получена вибрация, след което да разчетем значението й.

Как да намерим числото на живота си? – То се получава, като се съберат цифрите от датата на раждане. Например, когато човек е роден на 19 януари 1949 г., за да научи кое е неговото число, трябва да събере отделните цифри (1+9+1+1+9+4+9)  и получената сума да сведе до едноцифрен сбор (в случая 34-3+7 = 7). И така числото на живота на този конкретен човек е 7.

Как да намерим числото на годината си? – За да откриете личното си число за дадена година, съберете числата на деня и месеца си на раждане плюс въпросната година. Например: ако сте родени на 6 декември, а настоящата година е 2012, съберете 6 (датата) + 12 (месеца) + 2+0+1+2=5. След това събираме 6+12+5=23 Редуцирайте 23 до едноцифрено число 2+3=5. 5 е личното число на годината за тази рождена дата.

Как да намерим числото на името си? – Всяка буква съответства на определено число. За да определите числото на дадено име, трябва просто да съберете цифровите еквиваленти на буквите, които съставят името и фамилията на съответния човек. Чрез събиране на цифрите от получената сума тя се свежда до елементарно число от 1 до 9, което в нумeрологията се нарича число на името.

При събиране на получените три числа се получава число на личността за съответната година.

Легенда за тълкуване на числата:

1 – Числото на новото начало

2 – Подчиненост

3 – Конфликти, които обаче са разрешими

4 – Проблеми, крах

5 – Успех във финансовата област, пътешествия

6 – Любов, чувства, страсти

7 – Числото на Бог, късмет, успехи

8 – Обърканост

9 – Победа, която обаче трябва да се извоюва

В нумерологията има и още три важни числа, които се определят като господарски:

11 – Число на Прозерпина, победа, силна интуиция

22 – Число на Вулкан, трябва да се избягва, защото е свързано с ужаса и кошмара

33 – Числото на Мекия диктатор

Подобни статии

Top