Въведоха вечерен час за непълнолетните в Асеновград

sesia asgr

Вечерен час за непълнолетните в Асеновград въведе Общинският съвет с промени в Наредбата за обществения ред днес. С пълно единодушие старейшините гласуваха децата до 14-годишна възраст да излизат след 20.00 часа, само придружавани от родителите си, а младежите, навършили тази възраст, но нямащи 18 години, да могат да посещават обществени места, само придружени от възрастен или настойник.

Промените в Наредба №1 на община Асеновград се налагат заради препоръки от страна на Върховна административна, Окръжна и съответно Районната прокуратури, става ясно от мотивите на докладната, внесена от администрацията. С нея се въвеждат и други промени. Като например това, че се забранява ползването на взривни вещества, стрелба с въздушни пушки, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота и здравето на гражданите, употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел, паленето на огън и хвърлянето на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и др. Така под ударите на наредбата попадат и пушачите, които хвърлят изпушените си фасове, без да ги угасят.

Забраняват се също дейностите, свързани с отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и др., които надвишават допустимите норми. Забраняват се и дейностите от битов и стопански характер, с които се нарушава спокойствието на живущите между 14.00 и 16.00 и между 22.00 и 8.00 часа, с изключение на сметосъбирането.

Измененията забраняват и сватбите и силната музика на открито, както и пушенето в прилежащите терени и тротоари на детските ясли, градини, училища и други обществени места.

Даниела Добрева

Даниела Добрева следи новините от Пловдив, Асеновград и региона

Подобни статии

Top