Въвеждат временни противоепидемични мерки срещу коклюш

Това е посочено в заповед на служебния министър на здравеопазването

От 9 май до 31 юли се въвеждат временни противоепидемични мерки заради епидемичното разпространение на коклюш. Заповедта е издадена от министъра на здравеопазването в служебния кабинет д-р Галя Кондева и е публикувана в сайта на МЗ. 

В заповедта се казва, че Регионалните здравни инспекции трябва да организират на регионално ниво извършването на имунизации срещу коклюш по желание на бременни жени с документиран период на бременността между 27 и 36 гестационна седмица включително.

 Имунизацията срещу коклюш е еднократна, препоръчителна и безплатна и се извършва с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание.

Ваксинирането се извършва в имунизационните кабинети на регионалните здравни инспекции и/или в създадени за целта имунизационни кабинети в определени от тях лечебни заведения.

Информация за тези кабинети, с адрес и работно време, се публикуват на интернет страниците на регионалните здравни инспекции и на Министерството на здравеопазването. 

Отчет за извършените имунизации ще се дава всеки понеделник.

В заповедта се дават и правила на действие при регистриране на случай на коклюш в училища и детски градини. Сред тях са проверка на децата за симптоми, често проветряване на помещенията, засилена дезинфекция и др.

Освен това всички общопрактикуващи лекари трябва да направят преглед на имунизационния статус на децата от пациентския си списък, подлежащи на имунизация и реимунизация срещу коклюш и да предприемат действия за своевременното им имунизиране при достигане на съответната възраст и без необосновано отлагане.