Възстановиха пътища и пътеки в резерватите „Червената стена“ и „Изгорялото гюне“

Възстановиха трите горски пътища към резервата „Червената стена“ край Бачково по проект на РИОСВ – Пловдив. Целта е да се подобри противопожарната безопасност в района. Днес пред журналисти ще бъдат представени резултатите от приключилия проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена“ и поддържан резерват „Изгорялото гюне“.

В рамките на проекта са разработени планове за управление в резерват „Червената стена“ и поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и е подобрена посетителската инфраструктура по утвърдените от МОСВ туристически пътеки в двата резервата.

С приключването му е възстановена и посетителската инфраструктура на пещера „Добростански бисер“, която се намира в резерват „Червената стена“. Повече от 20 години тази пещера не е била достъпна за посетители. Благодарение на проекта е възстановена също популацията на дървовидната хвойна Juniperus exelsa Bieb. в поддържания резерват „Изгорялото гюне”.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Общата му стойност е 780 200 лв., от които 663 170 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 117 030 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет.

Снимка: www.tourism-hotels-bulgaria.com

 

Подобни статии

Top