Върхов корояд нападна масово гори в Асеновградско

Над 200 декара иглолистни гори са засегнати от съхнене. Основнта причина за влошеното състоянние на насъжденията е нападението от върхов корояд. Площта на короядните петна е от един до четири декара, а на места болестта е обхванала повече от дванайсет декара гора. Най-засегнати са землищата на селатаТополово, Новаково, Леново, както и високите Лясково и Косово.

В момента лесовъдите в Горско стопанство-Асеновград извършват пълна ревизия на гората. За да се овладее разрастването на процеса ще бъдат предприети спешни мерки за извършване на санитарни сечи, каза началникът на службата инж. Слави Богутев.

Основна причина за масовите поражения горските служители отдават на големия сняг през март миналата година. Продължителното засушаване и много високите температури през последните години, са допълнителни фактори, които водят до заболявания на дърветата.
За да се избегне епидемия още през септември пък над 5 хиляди и 400 декара гора ще бъде обработена срещу друг вредител-борова процесионка. Авиохимичната борба ще струва на горското в Асеновград 33 хиляди лева, а в момента тече процедура по избор на фирма-изпълнител.

Подобни статии

Top