В „Ана Май“ учат за тракийките съкровища по STREAM формат

Форматът включва Панагюрското и Вълчитрънското съкровища.

10-класниците от ПГО „Ана Май“ ще изучават тракийските съкровища по STREAM проект.

Форматът включва Панагюрското и Вълчитрънското съкровища.

За да изпълнят STREAM задачата през целия втори учебен срок, те трябва да притежават голям обем от знания, който да обогатят с още данни от исторически и археологически изследвания на терен, да проучат мнения и хипотези на археолози и историци за историята, религията и ритуалните обичаи на траките, да издирят информация за други тракийски съкровища и да направят сравнение.

Ръководител на проекта е Доротея Божинова. През целия срок на изпълнение на задачата ученици и учителят ще споделят идеи във виртуална учебна дъска.