В Асеновград борят младежката безработица с европейски средства

asgr brifing

Асеновград е една от първите общини, която има 112 одобрени работни места по проект „Обучения и заетост на младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Заявката е за хора с основно или по-ниско образование.

„В момента се работи по подбора на кандидатите и очакваме в началото на месец февруари да започнат работа в срок за 6 месеца“, съобщи кметът на общината д-р Емил Караиванов на първия брифинг за 2016 година. Целта е включване на безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” към Агенция по заетостта. Те щe получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, както и придобиването на професионална квалификация.

До две седмици ще стартира и втори проект за „Обучение и заетост на хора над 29-годишна възраст”, по който Община Асеновград е подготвила заявка и също ще кандидатства. Целевата група обхваща безработни над 54 години, които ще бъдат ангажирани с поддръжка на общинските сгради и уличната мрежа, както и назначени като озеленители.

Озеленител и екскурзовод ще бъдат назначени и към националните обекти Асенова крепост и скалното светилище Белинташ, след като общината беше одобрена и получи финансова подкрепа по проект към Националната програма „Клио”.

Програма „Клио” осигурява обучение, заетост и социална интеграция на безработни чрез разкриване на работни места в дейности по опазване, поддържане, представяне, реставрация и обслужване на обекти от недвижимото културно наследство.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top