В Асеновград набират доброволци за попълване на ДФ „Асеневци“

ДФ „Асеневци“ – Асеновград набира нови доброволци

От Община Асеновград обявиха началото на процедура за набиране на доброволци за попълване състава на доброволното формирование за защита при бедствия. 

Доброволец може да стане всеки, навършил 18 години, клинически здрав, неосъждан и желае доброволно да участва в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Кандидатът трябва да не е служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната.

Формулярите се подават в „Информационен център” в сградата на общината до 22.05.24 г. (сряда).

Доброволното формирование на Асеновград вече се е доказало като перфектно функциониращо. Неведнъж доброволците са се включвали в помощ при спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, акции по издирване и спасяване, както и в др. ситуации, свързани със защитата на населението.